Electronic scientific journal

Journals

CITISE № 1(10) 2017
CITISE № 2(11) 2017
CITISE № 3(12) 2017
CITISE № 4(13) 2017
CITISE № 1(14) 2018
CITISE № 2(15) 2018
CITISE № 3(16) 2018
CITISE № 4(17) 2018
CITISE № 1(18) 2019
CITISE № 2(19) 2019
CITISE № 3(20) 2019

Last notes

25.06.2019
O. Ganina, O. Ivanchuk
25.06.2019
Irina A. Savicheva
25.06.2019
R. Zabirov, O. Ivanchuk
24.06.2019
N. Erokhina
23.06.2019
O. Likhacheva, O. Shilovich, Y. Koroleva,
21.06.2019
Иванов А.В., Морозова Т.Ю.
20.06.2019
G. Bibarsova, S. Mishina, R. Shalakhin, O. Ulyanova
20.06.2019
A. Ustyuzhina
20.06.2019
I. Magomedov, K. Khanmurzaev
19.06.2019
S. Geybuka, Y. Kovshova