ISSN 2409-7616

A. Chistobaeva

INTEGRATIVE AND HOLISTICAPPROACH: CONCEPT, STRUCTURE, FORMATIONPROCESS OF TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCES

Anna J. Chistobaeva – Candidate of pedagogic sciences, Assist. Prof. at the Department of Logopedics and Children’s Speech, The Institute of Childhood, Novosibirsk State Pedagogical University (Russia, Novosibirsk), SPIN-code: 1029-2979,  E-mail: chisto_anna@mail.ru

Abstract. Modern trends in the development of education in Russia are dictated by the processes occurring in society and correspond to the demands of its development. In this regard, as a fundamental task, higher pedagogical education is faced with the task of forming a set of a teacher’s professional competencies. Under this set of competencies understand the integrative knowledge and abilities in the field of professional educational activities. The article presents the problem of formation teacher’s professional competences in the foreign and native scientists and experts researches, which was embodied through the inclusion of integrative and holistic approach ideas. The possibilities are revealed, the author’s view is justified on the need to use an integrative and holistic approach as a methodological orientation and methodological means in the process of forming professional competencies. The essence of the “integrative-holistic approach” is defined as a system-forming concept. In this article was substantiated the main structural components and the presence of which determines genesis of the integrative-holistic approach. The results of an experimental study are presented that allow us to bring the possibilities of using an integrative and holistic approach in preparing future teachers for professional activities. The results and conclusions of the study expand the knowledge of the methodological and methodological potential of an integrative and holistic approach. It is aimed at improving the educational process in the context of the competence-based model of education.

Keywords: methodological approach, integrative and holistic approach, teacher’s professional competence, competence model of education, the process of formation of competencies.

 

References:

 1. Adol’f V.A. Proektirovanie obrazovatel’nogo processa na osnove kompetentnostnogo podhoda / V.A. Adol’f, I. Stepanova // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2008. – № 3 . – C. 158–161.
 2. Bajdenko V. A. Kompetencii v professional’nom obrazovanii // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2004. – № 11. – S. 3–13.
 3. Berulava M.N. Teoreticheskie osnovy integracii obrazovaniya. – M. : Sovershenstvo, 1998. – 173 s.
 4. Galickih Е.O. Integrativnyj podhod kak teoreticheskaya osnova professional’no-lichnostnogo stanovleniya budushchih pedagogov v universitete : dis. … dok. ped. nauk 13.00.08 / Galickih Еlena Olegovna. – M., 2003. – 390 s.
 5. Gurevich P.S. Problema celostnosti cheloveka. – M.: Institut filosofii RAN, 2004. – 178 s.
 6. Danilyuk A.YA. Teoriya integracii obrazovaniya. – Rostov n/D: Rost. ped. un-ta, 2000. – 225 s.
 7. Еzhova T.V. Integrativno-celostnyj podhod v ierarhii podhodov k proektirovaniyu pedagogicheskogo diskursa // Teorii, soderzhanie i tekhnologii vysshego obrazovaniya v usloviyah globalizacii obrazovatel’nogo processa: materialy XXVII prepodavatel’skoj nauchno-prakticheskoj konferencii. -Orenburg, – 2006. – S. 17-26.
 8. Zeer E.F. Psihologiya professij : ucheb. pos. dlya studentov vuzov. – 3-e izd., pererab., dop. – M. : Akademicheskij Proekt ; Fond «Mir», 2005. – 336 s.
 9. Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyj podhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennyh podhodov k problemam obrazovaniya? (teoretiko-metodologicheskij aspekt) // Vysshee obrazovanie segodnya: reformy, novovvedeniya, opyt. – 2006. – № 8. – S. 20–26.
 10. Kuz’mina N.V. Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya / pod red. N.V. Kuz’minoj. – M.: Vysshaya shkola, 1990. – 119 s.
 11. Markova A.K. Psihologiya truda uchitelya. – M.: Prosveshchenie, 1993. –190 s.
 12. Morozova O.P. Professional’naya deyatel’nost’ uchitelya v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya: integrativno-celostnyj podhod k processu razvitiya // Kul’tura Altajskogo kraya kak opyt tolerantnogo vzaimodejstviya sopredel’nyh territorij: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya, posvyashchennaya 70-letiyu Altajskogo kraya. – 2007. – S. 396-399.
 13. Pedagogika: uchebnik dlya stud. uchrezhdenij vysshego obrazovaniya / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, Е.N. SHiyanov; pod. red. V.A. Slastenina. – M.: Akademiya, 2014. – 608 s.

14.Professional’nyj standart pedagoga http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf

 1. Serikov V.V. O podgotovke uchitelya v sootvetstvii s trebovaniyami standarta professional’noj deyatel’nosti pedagoga // Izvestiya VGPU. – 2014. – № 6 (91). – S. 8–13.
 2. Stepanov Е.N. Pedagogu o sovremennyh podhodah i koncepciyah vospitaniya / Е.N. Stepanov, L.M. Luzina. – M.: Sfera, 2005. – 160 s.
 3. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty po napravleniyam podgotovki http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
 4. CHapaev N.K. Struktura i soderzhanie teoretiko-metodologicheskogo obespecheniya pedagogicheskoj integracii : dis. … d-ra. ped. nauk 13.00.01 / CHapaev Nikolaj Kuz’mich. – Еkaterinburg, 1998. – 208 s.
 5. CHistobaeva A.YU. Formirovanie kompetencij v sfere professional’nogo obshcheniya budushchih pedagogov na osnove integrativno-celostnogo podhoda: dis. … kand. ped. nauk 13.00.08 / CHistobaeva Anna YUr’evna – Kemerovo, 2017. – 300 s.
 6. CHistobaeva A.YU. Integrativno-celostnyj podhod kak metodologicheskaya orientaciya processa formirovaniya kompetencij v sfere professional’nogo obshcheniya budushchih pedagogov // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». – 2017. – № 8 (avgust). – URL: http://e-koncept.ru/2017/170207.
 7. Efing Ch. Sprachlicheoderkommunikative Fähigkeiten – was ist der Unterschied und was wird in der Ausbildungverlangt? // Berufsbildung in WisSenschaft und Praxis. – 2012. – № 2. – S. 6–9.
 8. Holger Hopp, Dieter Thoma, Rosemarie Tracy. Sprachförderkompetenzpädagogischer Fachkräfte Einsprachwissenschaftliches Modell // Zeitschriftfür Erziehungswissenschaft. – 2010. – Volume 13, Issue 4. – P. 609–629.
 9. Pätzold G. Sprache – das kulturelle Kapitalfüreine Bildungs – und Berufskarriere. Sprachkompetenz und Berufsbildungskarriere // Zeitschriftfür Berufs- und Wirtschaftspädagogik. – 2010. – Band 106, Heft 2. – S. 161–172.
 10. Schmidt-Callsen, Gerold. IntegrativesLehren und Lernen: Entwicklung und Begründungeinesintegrativen Unterrichtskonzeptsunterbesonderer Berücksichtigung der Grundschule. Kiel: Universitätsbibliothek Kiel (2013), VII, 244 S.
 11. Kröll, Martin. Einintegratives Konzeptzurberuflichen Kompetenzentwicklung. Zeitschriftfuer Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltungund Arbeitspolitik, 5 (1996) 3, S. 359-383.