ISSN 2409-7616

R. Gareev

DEVELOPMENT AND TESTING OF THE PROGRAM OF COMPLEX TESTING FOR THE ASSESSMENT OF PROFESSIONAL SKILLS AND CROSS-CULTURAL POTENTIAL OF THE EMPLOYEES OF THE HOTEL FACILITIES

Roman R. Gareev – PhD, associate Professor of hospitality industry, tourism and sports department Plekhanov Russian University of Economics (Russia, Moscow), RISC-SPIN-code: 9931-3815, E-mail: gareev.rr@rea.ru

Abstract. The relevance of the article lies in the development of the author’s program of complex testing of employees of hotel enterprises to assess their professional skills, cross-cultural potential when working with foreign guests, the number of which in our country is growing every year. This program has been successfully tested in some non-chain hotels in Moscow. The purpose of the research is to assess the readiness of the staff of reception services, catering and room service, analyzed hotel enterprises, to work with guests from abroad. In conclusion, the author gives recommendations to the management of non-chain hotel enterprises on the implementation of the development, which will successfully prepare employees to work with a large number of foreign tourists.

Keywords: hotel, skills, potential staff, program, employees, testing.

 

References:

 1. Didbaridze Y., Grishina N.Yu. Tourism And Cross-Cultural Communication: From Comprehension Of Another Culture To Its Transformation // V sbornike: Ne-delya nauki SPbPU Materialy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym ucha-stiem. Luchshie doklady. 2016. – S. 379-382.
 2. Popov L.A., Romanyuk A.V., Blinova E.A., Gareev R.R. Booking curves as an in-strument of increasing of independent hotel enterprise efficiency. Case of russia // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. T. 8. № 6 (22). – S. 1268-1278.
 3. Gareev R.R. Gostinichnye antikonfliktnye modeli: sushchnost’ i preimushche-stva // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2010. № 1. – S. 61-64.
 4. Gureeva E.A. Sotsial’no-ekonomicheskiy effekt i nasledie megasportivnykh meropriyatiy / E.A. Gureeva // Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universi-teta im. G. V. Plekhanova. – 2014. -№ 11 (77). – S. 136-144.
 5. Evseev V.O. Zhiznennoe prostranstvo kak faktor formirovaniya natsional’-nogo mentaliteta// Meditsina i obrazovanie v Sibiri. 2009. № 3. S. 8.
 6. Evseev V. O. Dialektika vzaimosvyazi kharakteristik kar’yernykh predpochte-niy i kharakteristik professional’nogo vygoraniya spetsialistov sotsial’noy sfery// Sotsial’naya politika i sotsial’noe partnerstvo. 2012. № 8. S. 39-45.
 7. Koval’chuk A.P., Blinova E.A. Upravlenie konkurentosposobnost’yu pred-priyatiy industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh v Rossii // Rossiyskoe predprinimatel’stvo» – Tom 18 – №6. – 2017.
 8. Kosheleva A.I. K voprosu upravleniya chelovecheskimi resursami v nesetevykh rossiyskikh gostinichnykh predpriyatiyakh // Aktual’nye problemy industrii gostepriimstva i turizma: sb. st. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. -2016. – S. 85-91.
 9. Layko M.Yu., Il’ina E.L., Latkin A. N. Razvitie marketinga vzaimootnoshe-niy v industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh // Izvestiya Sochin-skogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. – № 3. – S. 46-52.
 10. Popov L.A., Blinova E.A., Valedinskaya E.N., Gareev R.R., Kosheleva A.I., Romanyuk A.V. Problemy povysheniya konkurentosposobnosti nezavisimykh gos-tinichnykh predpriyatiy RF v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh // Plekha-novskiy nauchnyy byulleten’. – 2017. -№2 (12). – s. 161-166.
 11. Petropavlovskaya A.V. Kadrovyy potentsial innovatsionnogo razvitiya eko-nomiki Rossii // Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti. 2017. – № 9. – S. 39-44.
 12. Romanyuk A.V. Podkhody k trudovym otnosheniyam v industrii gostepriim-stva i turizma v usloviyakh restrukturizatsii // RISK: Resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya. – 2012. – №4. – S. 309-311.
 13. Skryl’ T.V., Paramonova A.S. Reputatsionnyy menedzhment i sovremennye tekhnologii vzaimodeystviya s klientami. V knige: Problemy i perspektivy industrii gostepriimstva, turizma i sporta sbornik statey. Rossiyskiy Eko-nomicheskiy universitet imeni G.V. Plekhanova. Ufa, 2018. S. 121-124.
 14. Skryl’ T.V. Razvitie i nakoplenie chelovecheskogo kapitala kak prioritet-nye faktory innovatsionnogo razvitiya // TsITISE. 2018. № 1 (14). S. 4.
 15. Skryl’ T.V., Blinova E.A., Mamicheva E.Yu. Problemy i perspektivy raz-vitiya professional’nogo obrazovaniya v industrii gostepriimstva v sovre-mennykh usloviyakh. V knige: Problemy i perspektivy industrii gostepriimst-va i turizma sbornik statey. Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plekhanova. Ufa, 2017. S. 57-60.