ISSN 2409-7616

A. Ivanov

KOGNITIVISTSKY ORIENTATION IN THE EDUCATION PROBLEM RESEARCH IN CHILDREN’S COLLECTIVE

Alexander Ivanov – professor of department pedagogical, age and social psychology Institute of psychology, sociology and social relations of the Moscow city pedagogical university, (Russia, Moscow), SPIN-код: 2422-2873; e-mail: aivanov7@rambler.ru

Summary. In this article theoretical bases of development of collective of kognitivistsky orientation which leading sense, on condition of acceptance of joint activities as an obligatory component of development of collective, elements of group cognitive structure are (the ideas and values) where informative processes proceed reveal. In article the characteristic of collective of kognitivistsky orientation, regularity and the principles, its types and types, development stages, model of development of collective, the area of work of the tutor with children’s collective of kognitivistsky orientation, its effectiveness is provided.

Keywords: collective, kognitivistsky approach, types and types of collectives, model of development of collective, regularity and the principles of development of collective, stages of development of collective, the area of work of the tutor with children’s collective, effectiveness.

Literatura:

 1. Bikov A.K. Patrioticheskoe vospitanie shkolnikov pri prepodavanii disciplin gumanitarnogo cikla // Vospitanie shkolnikov. 2005. – №.10. – S. 2-6.
 2. Bikov A.K. Sociokulturnie problemi vospitaniya rossiiskoi grajdanstvennosti i patriotizma v sisteme obrazovaniya // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2011. – №2. – S. 8-15.
 3. Vigotskii L.S. Pedagogicheskaya psihologiya / Pod red. V.V. Davidova. – M.- Pedagogika_Press_ 1999. – 536 s.
 4. Egorichev A.M. Sovremennaya rossiiskaya sistema obrazovaniya_ kontekst duhovnih tradicii // Sovremennie nauchnie issledovaniya. 2012. – № 6(3). – S. 7- 12.
 5. Egorichev A.M. Reformirovanie obrazovaniya v kontekste gumanisticheskoi orientacii mirovogo soobschestva i Rossii // Filosofiya obrazovaniya. 2006. – № 1. – S. 29-33.
 6. Egorichev A.M. Nacionalnie duhovnie tradicii v formirovanii rossiiskoi sistemi obrazovaniya // Alma mater (Vestnik visshei shkoli). 2010. – № 2. – S. 30-36.
 7. Ivanov A.V. Osobennosti socialnogo vospitaniya v sovremennoi Rossii// V mire nauchnih otkritii. 2012. – № 7.1. – S. 188-199.
 8. Ivanov A.V. Socialnaya pedagogika. – M.: Izdatelsko_torgovaya korporaciya «Dashkov i K». 2010.
 9. Lopuha A.D., Holodnih A.A. Vospitanie v sovremennoi Rossii: sostoyanie, problemi i perspektivi // Gumanitarnie problemi voennogo dela. 2014. № 1(1). – S. 192-196.
 10. Makarenko A.S. Metodika organizacii vospitatel’nogo processa: v 7-i tt. – M.: Izd-vo Akad. ped. nauk, 1960. – T. 5. – 558 s.
 11. Makarenko A.S. O kommunisticheskom vospitanii. – M., 1956.
 12. Suhomlinskij V.A. Metodika vospitanija kollektiva. – M.: Prosveshhenie, 1981.
 13. Fedoseeva I.A. Duhovnost kak osnova nacionalnogo vospitaniya // Socialnaya politika i sociologiya., 2011. – №9(75). – S. 173-178.
 14. Frank S. L. Sochinenija. – M.,1990.