ISSN 2409-7616

L. Mardakhaev, E. Varlamova

FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHER AS FACTOR OF SOCIALIZATION OF PERSON

Lev Mardakhaev – Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Head of Department of social pedagogy, Faculty of social work, Russian State Social University (Moscow), Honored Worker of Higher Professional Education of Russian Federation,(Russia, Moscow),SPIN– код: 6449-0103, e-Mail: mantissa-m@mail.ru

Elena Varlamova – Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of English language Department, Faculty of foreign languages, Chuvash State Pedagogical University (Russia, Cheboksary), e-Mail: ev302@mail.ru

Annotation. The article researches a problem of preparing a future teacher to implementation of educational activity on teaching foreign languages and foreign-language culture, from perspectives of orientation of the educational process to forming at the bachelor of pedagogical education qualities, on the basis of which a future teacher will promote to personal socialization of pupils. The key characteristic of the graduate, the future teacher, is foreign-language professional competence as the complex of foreign-language abilities (capacities) which have the ethnocultural content. Showing these abilities (capacities) by a teacher in the educational activity allows to develop the polycultural qualities of the trained person (as the representative of ethnos, the nation, the polycultural society) and to carry out preparation of pupils for self-realization in the polycultural society.

Key words: foreign-language professional competence, ability (capacity), socialization, ethnocultural content, foreign-language education, polycultural qualities of teacher.

Literatura:

 1. Varlamova E.Yu. Formirovanie lingvodidakticheskoy kompetentnosti budushchikh uchiteley inostrannogo yazyka kak vtoroy spetsial’nosti. – Cheboksary, 2005. – 202 s.
 2. Vvedenskiy V.N. Kompetentnost’ pedagoga kak vazhnoe uslovie uspeshnosti ego professional’noy deyatel’nosti // Innovatsii v obrazovanii. – 2003. – № 4. – S. 21–31.
 3. Egorychev A.M. Kakoy nyne vektor traditsiy i innovatsiy v sisteme mirovogo obrazovatel’nogo prostranstva? // Zdravookhranenie, obrazovanie i bezopasnost’. – 2015. – № 4 (4). – S. 53–60.
 4. Egorychev A.M. Cognitionis integrationem ethnicae culturales et bases educationis ratio in Russian. – Novosibirsk: Publishing “Nauka”, 2006. – 356
 5. Egorychev A.M. Traditionis novitate global educationis ratio: // ipsa inquisitione meliorem versionem elit elit Language philologia et Mater. Internat. Scient. Conf. – – № 7. – P. 129-141.
 6. Egorychev A.M. Buksikova O.B. Russia adversus provocationes ad XXI century: context crescens momenti of Social History // Acta Praecipua Russian State University. 2009. – № 11. – S. 13-17.
 7. Kodzhaspirova G.M. Pedagogicheskiy slovar’ : Dlya studentov vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedeniy. – M.: Akademiya, 2001. – 176 s.
 8. Mardakhaev L.V. Sotsial’naya pedagogika: metodologicheskie osnovy ee analiza // TsITISE. – 2016. – № 3 (7). – S. 19.
 9. Mardakhaev L.V. Nikitina N.I. Diversificationem perdurantes educationem professionales et professionales, sociales, in curam Educationis et University // Scientiarum magister complexu. 2008. – № 8. – S. 52-59.
 10. Mardakhaev L.V. Tractatus de generalem, specialem et socialem institutionem: Enchiridion facultatum studiis humanitatis studiosi. – M., Tula, 2007.
 11. Mardakhaev L.V. Social paedagogia. – M., 2011, Volume – I.
 12. Mardakhaev L.V., Egorychev A.M. Social paedagogia personam: History. Collec. enim alumni. Executive. instructoriam. instituta. – M. Prospect, 2016. – 120
 13. Pedagogika : Ucheb. posobie dlya studentov ped. ucheb. zavedeniy / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, A.I. Mishchenko, E.N. Shiyanov. – M.: Shkola-press, 2000. – 512 s.
 14. Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ / Gl. red. B. M. Bim-Bad; Redkol. : M.M. Bezrukikh, V.A. Bolotov, L.S. Glebtsova i dr. – M.: Bol’shaya Rossiyskaya entsiklopediya, 2002. – 528 s.
 15. Tatur Yu.G. Kompetentnost’ v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista // Vysshee obrazovanie segodnya. – 2004. – № 3. – S. 20–26.
 16. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart vysshego professional’nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki Pedagogicheskoe obrazovanie. Kvalifikatsiya (stepen’) Bakalavr. [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/prm46-1.pdf (data obrashcheniya: 07.10.2016).
 17. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart vysshego obrazovaniya. Uroven’ vysshego obrazovaniya Bakalavriat. Napravlenie podgotovki 44.03.01 Pedagogicheskoe obrazovanie. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf (data obrashcheniya: 07.10.2016).
 18. Ryan, K. Those who can, teach. – 5th Ed. – Boston etc. : Houghton Miffin , 1988. – 544 p.
 19. Egorychev A. Upbringing system by A.S. Makarenko: synergetic analisis of its development / L. Mardakhaev, O. Volenko, I. Fedoseeva, E. Kostina // 3rd international multidisciplinary scientific conference on social science and arts sgem 2016: psychology and psychiatry, education and educational research, 24-30 august, 2016, Albena, Bulgaria.  Sofia, 2016. P. 1219-1226.