ISSN 2409-7616

V. Evseev

METHODOLOGICAL BASES OF APPLICATION POLITICAL OUTSOURSING WITHIN THE FRAMEWORK OF THE POLITICAL STATE ORDER

Vadim Evseev – the doctor of economic sciences, professor Faculties politics and sociology, Plekhanov Russian University of Economics RSCI SPIN-code: 3997-1213, e-mail: manrus@mail.ru, (Russia, Moscow)

The summary. In clause the new opportunities of involving of parliamentary parties in process of realization of political and economic tasks soluble through system political outsoursing and political state order or state task are considered. The new circuit political outsoursing, it when the state is offered, within the framework of the political state order, charges to political parties performance of the certain tasks in public and political sphere. The parties in turn prepare a portofolio of the offers, which can be realized through the state order. It is offered to apply to increase of a level of stability of political system for the first time new parameter – corporate political responsibility directed on stabilization of political system and steady socio economic development, on conscious involving of национально-guided business in strengthening political system through procedure political outsoursing. Offered political innovation raise the political and social importance of political parties.

Key words: Russia, parliamentary parties, program documents of political parties, political outsoursing, political state order, corporate political responsibility, political projects, fund of the political projects.

References:

 

 1. Sayt Prezidenta Rossiyskoy Federatsii  [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.kremlin.ru
 2. Sayt Predsedatelya Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy re-surs]. – URL:  http://premier.gov.ru/events/
 3.  Kontseptsiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii do 2020 goda[Elektronnyy resurs].- URL: http://www.studfiles.ru/preview/3976890/
 4.  Federal’nyy zakon ot 11.07.2001 N 95-FZ (red. ot 28.12.2016) “O politiche-skikh partiyakh [Elektronnyy resurs].- URL: “http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11072001-n-95-fz-o/
 5. Anokhin M.G. Autsorsing v politike  zarubezhnyy opyt i rossiyskie praktiki// Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk [Elektronnyy re-surs]. -2014.-№1- URL: https://cyberleninka.ru/article/v/autsorsing-v-politike-zarubezhnyy-opyt-i-rossiyskie-praktiki
 6. Evseev V.O. Delovye igry po formirovaniyu ekonomicheskikh kompetentsiy: Uchebnoe posobie.-M.: Vuzovskiy uchebnik: INFRA-M,2011.-254 s.
 7. Evseev V.O. Rol’ ekonomiki v politicheskoy zhizni obshchestva// Elektronnyy nauchnyy zhurnal «CITISE» [Elektronnyy resurs]. -2015.-№3- URL: http://ma123.ru
 8. Evseev V.O. Ekonomicheskie kompetentsii politicheskikh deyateley «CITISE» [Elektronnyy resurs]. -2015.-№4- URL: http://ma123.ru /
 9. Ivanova S.V. O politicheskom proektirovanii i proektnoy deyatel’nosti v sfere politiki // Prostranstvo i vremya. 2011. № 1. S. 188-193.
 10.  Koshkin A.P. Politologiya: Uchebnik/ Koshkin A.P., Evseev V.O., D.N. Nechaev, A.N. Buchkova, O.N. Glazunov, V.E. Zhuravlev, A.N. Perendzhiev, E.E. Proko-penko, N.A. Khaustova, V.V. Cherdantsev/pod obshch. red. A.P. Koshkina;otv. Red. V.V. Cherdantsev.-M.: FGBOU VO «REU im. G.V. Plekhanova», 2016.-272 s.
 11.  Kasymov A.A. Otsenka vliyaniya politicheskogo regulirovaniya na sotsial’-noekonomicheskie protsessy v Respublike  Tadzhikistan.-  M.: Izd-vo FGBOU VPO «REU im. G.V. Plekhanova», 2016.
 12.  Logunov A.P. Politicheskoe proektirovanie kak sposob formirovaniya politicheskoy sovremennosti // Vestnik RGGU. 2007. №1. S. 127 – 136.
 13. Politicheskiy autsorsing dlya Spravedlivoy Rossii [Elektronnyy re-surs].- URL: http://www.ksonline.ru/nomer/ks/-/id/21844/
 14. Sentsov A. E.  Model’  budushchego v programmakh politicheskikh partiy Avtoref. dis. kand. polit. nauk. Spetsial’nost’ 23.00.02 – Politicheskie in-stituty, protsessy i tekhnologii ,Tomsk, 2013.-20s. [Elektronnyy resurs].- URL: http://diss.seluk.ru/av-politologiya/784368-1-model-buduschego-programmah-politicheskih-partiy.php