ISSN 2409-7616

CITISE 2023;2(36)

19.06.2023
Likhacheva O.N., Petrov I.F., Petrova S.I.
19.06.2023
Ambalova S.A.
18.06.2023
Savicheva I. A., Terekhova S.A.
18.06.2023
Kozlovskaya S.N., Kulikova Y.A., Khvatkova Y.S., Belonozhkov A.S.
17.06.2023
Rybalchenko Y.S.
16.06.2023
Poskrebysheva D.A., Ivanchuk О.V.
15.06.2023
Goryacheva V.R., Velchev D.F., Larkina A.O., Mahmudova K.A., Rabotyagova A.N.
10.06.2023
Kulinskaya Y.V., Mellekh T.H., Beschaskina N.V.
09.06.2023
Khadikova I.M., Skaev A.G.
06.06.2023
Kargapolova E.V., Dmitrieva A.O., Platova T.V.
05.06.2023
Khadikova I.M., Morgoev A.V., Abazova A.A.
02.06.2023
Bocharova T.A.
30.05.2023
Ivanov A.V.
29.05.2023
Ivanchuk O.V., Plashchevaya E.V., Lanina S.Y.
28.05.2023
Kochisov V.K., Gogitsaeva O.U.
27.05.2023
Kolbasyuk S.Y.
25.05.2023
Evseev V.O.
24.05.2023
Grebennikova V.M., Uzunova G.P.
23.05.2023
Zakievа R.R.
21.05.2023
Vagaeva O.A., Galimullina N.M.
20.05.2023
Berman N.D., Bezmaternykh K.L.
19.05.2023
Gerasimova G.Yu.
18.05.2023
Davidchuk N.N., Palchikova N.S.
17.05.2023
Gilyazova O.S., Zamoshchanskaya A.N.
16.05.2023
Bekoeva M.I., Gadziev A.A.
15.05.2023
Savelieva E.V., Yanygina E.V.
14.05.2023
Lvova S.V.
13.05.2023
Zhdanova T.A., Zhdanova N.M.
12.05.2023
Bykasova L.V., Pershonkova E.A., Podberezny V.V., Fedortsova S.S.
09.05.2023
Plaschevaya E.V., Poskrebysheva D.A., Lanina S.Yu.
07.05.2023
Gorlova N.I., Starovoitova L.I.
06.05.2023
Asimova S.N., Adelmurzina I.F., Nazmeeva I.V.. Bakieva E.V., Arslanov A.S.
05.05.2023
Stets A.I.
04.05.2023
Romanova M.M., Kulgachev I.P.
03.05.2023
Klipakova D.M.
02.05.2023
Luarsabovi L.L., Shibnev A.V., Pushkareva T.V.
01.05.2023
Mardakhaev L.V.
30.04.2023
Sevostyanov P.I., Shunkov V.E., Makaev A.R.
29.04.2023
Burganov R.A.
26.04.2023
Dzhagaeva T.E., Tibilova I.D.
25.04.2023
Kudasheva M.S.
22.04.2023
Dzhagaeva T.E., Plieva M.M.
21.04.2023
Bazilevich S.V., Lipkina E.D., Malygina M.V.
19.04.2023
Avdeeva R.A.
16.04.2023
Berezutskaya A.R., Mozzherin V.D., Mingazetdinova R.F., Yelinson M.A., Khizbullina R.Z.
12.04.2023
Genvareva Yu.A., Marchenkova N.G.
04.04.2023
Ader A.V., Dudko A.V., Golchenko I.P., Krivolapov V.G., Laneeva E.A.
03.04.2023
Evseev V.O., Kargapolova E.V., Davydova Yu.A.
01.04.2023
Plashchevaya Е.V., Ivanchuk O.V., Lanina S.Y.