ISSN 2409-7616

CITISE № 5(22) 2019

27.12.2019
A. Yegorychev, Y. Shimanovskaya, A. Kretinin
27.12.2019
S. Lomov, Lee Fugui, Zhang Ning
27.12.2019
R. Barkhi, V. Evseev, V. Borkovskaya
27.12.2019
A. Manin
26.12.2019
V. Evseev
26.12.2019
E. Kublitskaya, I. Lutenko
26.12.2019
E. Smolina, Y. Erygin
26.12.2019
O. Sorokin
26.12.2019
Y. Zubok, E. Chankova
26.12.2019
I. Trapeznikova, M. Yaniczkij
26.12.2019
E. Telicheva, T. Nam
25.12.2019
S. Geybuka, Y. Kovshova
24.12.2019
A. Ivanov
22.12.2019
M. Shalashova, N. Shevchenko
21.12.2019
O. Titova
21.12.2019
N. Nevskaya
20.12.2019
T. Alexeeva
20.12.2019
E. Plashchevaya, O. Ivanchuk
19.12.2019
O. Ponomareva
18.12.2019
G. Savin
16.12.2019
N. Mashkina, A. Mukovnina
15.12.2019
N. Dolgaia, N. Mungieva
15.12.2019
A. Bykov
15.12.2019
A. Gaisumov, Z. Tapaeva, V. Tsuraev
14.12.2019
N. Amirova, L. Sargina, A. Frolova
12.12.2019
M. Dmitrieva, G. Yurkovskaya, Y. Erygin
12.12.2019
A. Larin, K. Kruchinina
11.12.2019
N. Gorlova, L. Starovojtova
08.12.2019
D. Dmitriev
08.12.2019
A. Shilkina
07.12.2019
T. Lopoukha, D. Suslov
05.12.2019
A. Lopukha, D. Suslov, E. Solomatin
03.12.2019
A. Kvitkovskaya, N. Bereza
01.12.2019
O. Andreeva, A. Sukhoveeva, G. Popova
30.11.2019
I. Shapovalova
30.11.2019
A. Lazukin, A. Nikonorov,N. Pakhomova, V. Boguslavsky
29.11.2019
I. Bayrakova, G. Mabiala, I. Troyan
29.11.2019
T. Antonova
23.11.2019
E. Harlanova, N. Sivrikova, A. Bisembayeva, E. Moiseeva
23.11.2019
V. Bystrenko, V. Yaroslavtsev
18.11.2019
I. Kuzmina
16.11.2019
V. Razgonov, D. Suslov, T. Lopukha
16.11.2019
L. Kolomiychenko, R. Aleksyuk
09.11.2019
E. Bigildina, D. Migranova, R. Hizbullina, I. Adelmurzina, L. Zaripova
06.11.2019
R. Mingazetdinova, R. Hizbullina, G. Kalimullina, I. Adelmurzina, L. Zaripova,
03.11.2019
Z. Troska
02.11.2019
R. Shaikhulov, A. Volosnikova
02.11.2019
E. Korolyuk, S. Solonina
26.10.2019
I. Bogdanov