ISSN 2409-7616

CITISE № 4(34) 2022

29.12.2022
Egorychev A.M., Akhtyan A.G., Kvitkovskaya A.A., Bereza N.A.
28.12.2022
Kulagin R.V.
26.12.2022
Alkhasov S.S.
25.12.2022
Evseev V.O., Pushkareva N.N.
24.12.2022
Simonenko E.S.
23.12.2022
Dzhioeva I.K., Badina A.V., Ildarov Sh.A., Eyeberdiyeva M.Kh., Rytikov G.O.
21.12.2022
Baydaev Mu.M.
20.12.2022
Kulakova S.V., Malieva Z.K.
19.12.2022
Kelesh Yu.V., Shishkova O.N., Barteneva A.A.
17.12.2022
Galimullina N.M., Feoktistova I.R., Zainullina Gu.I.
16.12.2022
Vinichenko V.A.
15.12.2022
Gagieva L.A., Malieva Z.K.
14.12.2022
Tsoraeva F.N.
13.12.2022
Shlyapina S.F.
12.12.2022
Boronnikova L.A., Vladimirova D.B.
11.12.2022
Agronina N.I., Gorbatenko S.A., Savchenko A.P., Krasnova N.P.
10.12.2022
Kuznetsov N.G., Ryazantsev N.S.
10.12.2022
Galimullina N.M., Korshunova O.N., Dianova Yu.A., Vagaeva O.A.
09.12.2022
Kovshikova E.V., Shindryaeva I.V., Prikhodko O.V.
08.12.2022
Yarovaya Ye.A., Kovshova Yu.N., Rudakova E.A.
07.12.2022
Jatiev O.B., Bekoeva M.I.
06.12.2022
Bigaeva M.H., Tauchelova R.I.
05.12.2022
Ashurov T.Sh.
04.12.2022
Terekhov A.M., Nikolenko P.G., Mansurov A.P., Lazutina A.L., Bocharov V.A.
03.12.2022
Sekinaeva B.Sh., Galavanova Z.E.
02.12.2022
Lomov S.P., Koshaev V.B., Sokolnikova N.M.
02.12.2022
Davydova Yu.A., Purgina D.D., Denisenkova N.N.
01.12.2022
Gogitsaeva O.U., Kochisov V.K.
30.11.2022
Etuev Kh.Kh., Sokolova S.K., Shupaev A.V., Bardin V.S., Taumurzaeva F.K.
29.11.2022
Gerchak Ya.M., Zholob S.S., Kolesnikov V.Yu.
28.11.2022
Bakhireva A.A., Ovsyannikova A.V., Vorozhbit E.G., Vyskrebentseva A.S.
26.11.2022
Kamenskikh V.N., Zinchenko A.S., Shimanovskaya Ya.V.
25.11.2022
Adelmurzin I.F., Latypova Z.B., Nazmeeva I.V., Magasumov T.M., Sagitdinova N.H.
24.11.2022
Ambalova S.A.
22.11.2022
Khadikova I.M., Kozaevi Y.Kh.
20.11.2022
Ivanchenko A.V.
18.11.2022
Dzhioeva G.Kh., Ortabaeva F.Kh.
13.11.2022
Ivanov A.V.
11.11.2022
Glukharev A.N., Sokaev K.M.
10.11.2022
Genvareva Yu.A., Marchenkova N.G.
09.11.2022
Akoev A.R.
08.11.2022
Savin G.V., Savina V.V.
06.11.2022
Prudnikov V.V., Napris Zh.S., Zhemulin S.B.
05.11.2022
Plyukhin A.Yu.
03.11.2022
Pristupa E.N., Shcherbina A.I.
02.11.2022
Polyakova L.V., Shcherbina A.I.
01.11.2022
Davydenkova A.G., Kartseva A.A., Shabalina A.E.
29.10.2022
Lokhova I.V., Kobesashvili N.L.
26.10.2022
Korneenko T.O.
15.10.2022
Tsagaraev K.A., Buzoev A.S.
10.10.2022
Larionov V.I., Larionova T.A.
08.10.2022
Kushakov M.N.
06.10.2022
Bigildina E.R., Ibragimova Z.F., Sultanova R.M., Hasanov R.R., Khizbullina R.Z.
05.10.2022
Tsagaraev K.A.
03.10.2022
Evseev V.O., Pushkareva N.N.