ISSN 2409-7616

CITISE № 4(26) 2020

22.12.2020
K. Rzhesik
21.12.2020
A. Zeldner, V. Osipov
20.12.2020
V. Evseev
19.12.2020
O. Komarova
18.12.2020
A. Gaisumov
17.12.2020
V. Kudryavtseva
16.12.2020
D. Dmitriev
15.12.2020
E. Telicheva
14.12.2020
V. Rubaeva, Z. Malieva
13.12.2020
V. Katochkov, G. Savin, V. Grishina
12.12.2020
S. Alkhasov, S. Ryazantsev
11.12.2020
K. Kalustiants, D. Kusova
10.12.2020
A. Sizov
09.12.2020
A. Podmarenko
08.12.2020
E. Kovshikova, T. Arkhipova, A. Ogarkov, I. Shindrjaeva
07.12.2020
A. Varfolomeev
06.12.2020
A. Strabykin
05.12.2020
V. Vinichenko
04.12.2020
V. Grebennikova, V. Kazantseva, O. Us
03.12.2020
M. Klimentov
02.12.2020
J. Kabelkaite-Vaitkiene
01.12.2020
V. Prudnikov, D. Solovyov
30.11.2020
S. Markovchin, S. Kravtsov
29.11.2020
M. Ermakova
26.11.2020
E. Kochieva, A. Chibirova
24.11.2020
F. Abaeva
23.11.2020
F. Tsoraeva
21.11.2020
S. Markovchin, I. Sadykov
20.11.2020
V. Evseev, G. Osadchaya, I. Seleznev
18.11.2020
A. Chuvilina
17.11.2020
T. Antonova
14.11.2020
I. Sayfullin, A. Usmanova, E. Baygildina, D. Gibalov, Y. Khaydarov
13.11.2020
A. Nikolaev
11.11.2020
R. Hizbullina, A. Lebedeva, T. Magasumov, E. Kantimirova, A. Sidorova
10.11.2020
A. Egorychev, A. Ivoeva, A. Kretinin
07.11.2020
A.Burkov, R. Pshenichnov
04.11.2020
R. Khizbullina, G. Galina, R. Sultanova, L. Salemgaraeva, A. Valeeva
01.11.2020
B. Dzusova, L. Tuaeva
29.10.2020
V. Khoreshman, L. Burenko
26.10.2020
G. Gayazov, G. Gizatshina, A. Kazeeva, M. Larkina, M. Sharafutdinov
22.10.2020
M. Baydaev
17.10.2020
K. Sugonyaev, A. Grigoriev, A. Panfilova
14.10.2020
A. Shilkina, I. Filippova
11.10.2020
A. Manin, E. Polyakov, I. Sadykov
10.10.2020
V. Alborov
08.10.2020
M. Shemyakina
06.10.2020
V. Malygina, К. Antoshuna
05.10.2020
A. Asriev, R. Voronin
04.10.2020
A. Kashirtseva
03.10.2020
N. Biziaeva