ISSN 2409-7616

CITISE № 3(29) 2021

30.09.2021
Bykasova L.V., Garmash S.V., Panova V.A., Podberezny V.V., Samoylova A.N.
29.09.2021
Savin G.V.
27.09.2021
Dronova N.A.
26.09.2021
Antonov V.N., Glebova I.Z.
24.09.2021
Kudryavtseva E.Yu., Kergilova N.V., Sazonova O.K.
22.09.2021
Popova A.A.
21.09.2021
Popova N.V., Ponomarev A.V., Krutko I.S., Osipchukova E.V.
19.09.2021
Bekoeva M.I., Pisklova M.V.
17.09.2021
Sotieva M.R., Karasev D.Yu.
15.09.2021
Ryazantsev S.V. Baldanova R.A.
14.09.2021
Krasilnikova T.V.
12.09.2021
Ergin S.M., Kopaenko I.V.
09.09.2021
Brodovskaya Z.V.
08.09.2021
Zeldner A.G., Osipov V.S.
07.09.2021
Fomina O.E.
06.09.2021
Polunina L.N.
03.09.2021
Pronina N.A., Romanova E.V.
31.08.2021
Nikolaeva N.N.
29.08.2021
Zarovnyaev B.N.
25.08.2021
Mabiala G., Golubova T.N., Makhkamova Z.R.
23.08.2021
Antonova T.V.
18.08.2021
Rostovskaya T.K.
15.08.2021
Ader A.V., Dudko A.V., Emets M.S., Krivolapov V.G., Malahova O.Yu.
12.08.2021
Tsoraeva F.N.
11.08.2021
Lukin O.S.
08.08.2021
Popova N.V., Osipchukova E.V.
01.08.2021
Lopoukha A.D., Lopoukha T.L.
28.07.2021
Grebennikova V.M., Malkov A.A., Us O.A.
25.07.2021
Egorychev A.M., Kazakova E.V.
20.07.2021
Bugulov A.G., Ortabaev Z.S.
16.07.2021
Skryl T.V., Markov A.Yu.
14.07.2021
Evseev V.O., Seleznev I.A.
11.07.2021
Evseev V.O.
08.07.2021
Kochieva E.R., Moiseeva A.A.
06.07.2021
Stepkina L.V.
04.07.2021
Adelmurzina I.F., Galiev K.M., Leshan I.Yu., Fairuzov I.I., Khizbullina R.Z.
02.07.2021
Davydova J.A., Kargapolova E.V., Alekseyeva S.A., Shpakovskaya E.S.
01.07.2021
Adelmurzina I.F., Bigildina E.R., Izhbulatova E.A., Khamidullin R.A., Khizbullina R.Z.