ISSN 2409-7616

CITISE 2023:1(35)

31.01.2023
Vyshyvanaya E.N.
30.01.2023
Plashchevaya E.V., Ivanchuk O.V.
29.01.2023
Gorlova N.I., Starovoitova L.I.
27.01.2023
Gilmanova G.R., Inozemtseva D.N., Kurbanova L.A., Sayfullin I.Yu., Khamadeeva Z.A.
25.01.2023
Selivanova M.A., Frolova O.V., Maximova M.V., Etuev Kh.Kh., Aleksandrova L.D.
20.01.2023
Lopukha A.D., Lopukha T.L., Markovchin S.G.
15.01.2023
Hertsy Yu.V., Sizikova V.V., Anikeeva O.A., Pryanishnikova O.D.
14.01.2023
Bazilevich S.V., Lipkina E.D., Malygina M.V.
12.01.2023
Kamenskikh V.N., Zinchenko A.S., Shimanovskaya Ya.V.
11.01.2023
Ivanov A.V.
09.01.2023
Godzhiev G.T., Vorobyova I.N.