ISSN 2409-7616

CITISE № 1(23) 2020

15.03.2020
A. Ovsyannikova, A. Bakhireva
14.03.2020
А. Litovchenko, N. Gavrilova
13.03.2020
S. Bazilevich, E. Lipkina, M. Malygina
10.03.2020
L. Bykasova, V. Podberezny, R. Zarubina
07.03.2020
A. Egorychev, A. Tkachenko
05.03.2020
T. Suslova, A. Nesterova, R. Aysina, O. Svetlakova
03.03.2020
O. Lavrentieva
02.03.2020
T. Rezer, G. Nevsky
01.03.2020
Y. Vorozhbit, A. Bakhireva
29.02.2020
I. Adelmurzina, L. Zaripova, N. Nikolaeva, G. Fakhretdinova, R. Khizbullina
27.02.2020
N. Yaroslavtseva, V. Razgonov, T. Lopoukha
27.02.2020
R. Khizbullina, L. Zaripova, A. Khalilova, L. Salemgaraeva, L. Shamsiakhmetova
23.02.2020
T. Semenovskikh, G. Kuchterina
23.02.2020
Z. Petrina
21.02.2020
B. Sekinaeva
17.02.2020
A. Bykov
16.02.2020
Y. Shimanovskaya, A. Sarychev, T. Gaisaryan
15.02.2020
I. Degtyareva, E. Barkova
14.02.2020
N. Bereza
13.02.2020
N. Mashkina, A. Veliev
13.02.2020
T. Rostovskaya, V. Skorobogatova, G. Krasnova
12.02.2020
V. Evseev
12.02.2020
Bazhutin A.A.
11.02.2020
N. Yaroslavtseva, V. Razgonov, T. Lopoukha
11.02.2020
A. Perminova
10.02.2020
T. Semenovskikh, L. Parunina, N. Bagapova
10.02.2020
N. Mashkina, V. Agarkova
09.02.2020
A. Bogomolov
09.02.2020
V. Uvarov
08.02.2020
I.Troyan, I. Bayrakova
07.02.2020
V. Razgonov, T. Lopoukha, N. Yaroslavtseva
07.02.2020
O. Nagibina, A. Kirova
06.02.2020
I. Vorotilkina, N. Bogachenko, E. Lutsenko
05.02.2020
D. Suslov, N. Yaroslavtseva, A. Evdokimov
05.02.2020
T. Skobeltsyna, E. Zamiralova
04.02.2020
V. Novikova, E. Zamiralova
04.02.2020
O. Prosumetic, N. Zorina
04.02.2020
A. Krepak
03.02.2020
N. Gorlova, L. Starovojtova
03.02.2020
G. Medvedeva
02.02.2020
J. Grigoryeva, L. Polovodova
02.02.2020
D. Suslov, A. Lopoukha, S. Markovchin
02.02.2020
D. Orel
01.02.2020
V. Vinogradov, I. Talysheva, K. Pegova
01.02.2020
V. Poroshin
01.02.2020
V. Klimov