ISSN 2409-7616

P. Pushkareva

FEATURES OF THE AGRO-INDUSTRIAL MARKETS: THEORETICAL ANALYSIS

Polina P. Pushkareva – Undergraduate of faculty of engineering business and management, «Bauman Moscow State Technical University «(Russia, Moscow), E-mail: polina.pushkareva@bk.ru

Abstract. The theoretical analysis of features of the agrofood market is presented in article, its intrinsic characteristics are presented, its specifics are defined. The goal is to study the turnover of products of the agro-industrial market, its features and structure. In the course of the analysis of the agro-industrial market, the development trends and characteristics of the sale of agricultural products were identified.

Keywords: economic relations, food market, agrofood.

 

References:

  1. Breze O.E. Formirovanie tovarnogo predlozheniya prodovol’stvennogo rynka regiona // Teoriya i praktika obshestvennogo razvitiya. 2013. ¹6. S. 187.
  2. Ivanova S.V., Kon’yunktura mirovyh agrarnyh rynkov: uchebnoe posobie. –: GOU VPO «REA imeni G.V. Plehanova», 2010. S.8-9.
  3. Ivolga I.G. Funkcionirovanie prodovol’stvennogo rynka Rossii i ego adaptaciya k usloviyam VTO / Ivolga Ivan Grigor’evich: dis. … kand. ekon. nauk: 08.00. . Nal’chik. 2016. – 248 s.
  4. Integraciya agrarnyh rynkov: metodologiya, analiz tendencii, perspektivy / E.N. Krylatyh, I.V. Semenova, N.I. Kresnikova [i dr.] // Nauch. tr. VIAPI. M.: Enciklopediya rossiiskih dereven’, 2005. Vyp. 12. S.8.
  5. Kostrova Yu.B. Analiz prodovol’stvennogo rynka Rossii: monografiya. : Izdatel’stvo Sankt- Peterburgskogo universiteta upravleniya i ekonomiki, 2014. S.8.
  6. Nikiforova O.P., Antohonova I.V. Problemy razvitiya prodovol’stvennogo rynka regiona v sisteme mezhregional’nogo i mezhdunarodnogo obmena // Vestnik BGU. 2010. ¹2. S. 67.
  7. Nuraliev S.U. Prodovol’stvennyi rynok: problemy stanovleniya i perspektivy razvitiya. Volgograd: Izd-vo Volgograd. gos. un-ta, 2003. S. 6; Tamov A.A., Avanesova R.R. Prodovol’stvennyi rynok regiona kak ob’ekt strategicheskogo upravleniya // Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. 2010. ¹3. S. 66.
  8. Ugurchiev O.B., Gatagazhev B.M. Sostoyanie i tendencii razvitiya regional’nogo prodovol’stvennogo rynka // Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika. 2010. ¹6. S.21.
  9. Fetyuhina O.N. Teoreticheskie aspekty razvitiya agroprodovol’stvennogo rynka Rossii v usloviyah globalizacii // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami. Otraslevaya ekonomika. 2011. ¹31. S. 33-34.