ISSN 2409-7616

S. Grigoriev

KULTURVITALIZM – CONCEPTUAL FRAMEWORK DEVELOPMENT EURASIAN IDEOLOGY: PARADIGMAL FOUNDATIONS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT AND OPTIMAL COMBINATION OF THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION

Svyatoslav I. Grigoriev – Doctor of Sociology, Professor Corresponding Member of RAO, Leading Research Worker of the Institute of Art Educationand Cultural Studies of the Russian Academy of Education (Russia, Barnaul), E-mail: garry_2005@mail.ru

Abstract. Questions concerning the features of the conceptual framework for assessing management efficiency and the optimal combination of the level and quality of life of the population are considered. The basic positions of culturalvitalism as a modern socio-humanitarian metatheory of the development of Eurasian ideology are presented. The development of the vitalist model of modern social scientific knowledge, the paradigm of its special and sectoral theories, developing on the basis of culturalvitalism, is considered. The results of expert surveys on the importance of culturalvitalism for understanding and solving the problems of ensuring a decent level and quality of life of the population of modern Russia are presented. It also presents the basic positions of culturalvitalism as a modern socio-humanitarian metatheory of the development of Eurasian ideology, also considered the development of the vitalist model of modern social scientific knowledge, the paradigm of its special and sectoral theories developing on the basis of culturalvitalism. Commented on the results of expert surveys on the importance of culturalvitalism for understanding and solving the problems of ensuring a decent level and quality of life of the population of modern Russia. The author came to the conclusion that cultural vvitalism, as a conceptual basis for evaluating management efficiency and optimal combination of the level and quality of life of the population, contributes to improving the quality of life of the population, increasing its well-being and social security; allows you to take into account the socio-cultural context of management when solving problems of ensuring a decent level and quality of life of the Russian population.

Keywords: кulturvitalizm; management; quality of life; human life force.

 

References:

 1. Ayazbekova S.Sh. Kul’tura v evraziyskom prostranstve: teoriya, praktika i sovremennost’ // Kul’tura v evraziyskom prostranstve: traditsii i novatsii : ezhegodnyy nauchnyy zhurnal. 2018. № 1 (2). S. 16-21.
 2. Grigor’yev S.I. Kul’turvitalizm sotsiologii obrazovaniya: sotsial’no-istoricheskiy kontekst Rossii XXI stoletiya : monografiya. Moskva: Izdatel’-skiy dom «Magistr-Press», 2016. 173 s.
 3. Grigor’yev S.I. Osnovy vitalitskoy sotsiologii XXI veka: uchebnoe posobie. Moskva: Gardariki, 2007. 239 s.
 4. Grigor’yev S.I., Darovskikh O.V., Grishina A.S. Kul’turvitalizm i vitalist-skaya sotsiologiya – kontseptual’naya osnova analiza sovremennoy natsional’no-kul’turnoy, proizvodstvenno-ekonomicheskoy i sotsial’no-territorial’noy differentsiatsii naseleniya regionov Rossii // Uroven’ zhizni naseleniya re-gionov Rossii : nauchno-prakticheskiy zhurnal. 2016. № 1. S. 39-47.
 5. Grigor’yev S.I., Darovskikh O.V., Grishina A.S., Paklin M.M. Osnovy vita-listskoy kul’tury regional’nogo sotsial’nogo upravleniya v Rossii XXI veka : uchebnoe posobie. Moskva: Izdatel’skiy dom «Magistr-Press», 2016. 76 s.
 6. Guslyakova L.G., Grigor’yev S.I., Govorukhina G.V. Sotsio- kul’turnoe pro-stranstvo evraziystva v otsenkakh ekspertov // Kul’tura v evraziyskom prostran-stve: traditsii i novatsii : ezhegodnyy nauchnyy zhurnal. 2018. № 1 (2). S. 8-11.
 7. Guslyakova L.G., Grigor’yev S.I., Zapol’skaya A.S. Sotsial’naya effektivnost’ upravleniya regional’noy sistemoy podderzhki zhiznennykh sil sem’i v Rossii nachala XXI veka : monografiya. Moskva: Izdatel’stvo RGSU, 2010. 167 s.
 8. Guslyakova L.G., Grigor’yev S.I., Liga M.B. Kvalimetricheskiy potentsial so-tsiologicheskogo vitalizma v issledovanii kachestva zhizni (k formirovaniyu novoy spetsial’noy teorii sotsiologii zhiznennykh sil cheloveka): monografiya. Chita: Zab. gos. gum.-ped. un-t, 2009. 176 s.
 9. Kravchenko S.A. Sotsiologiya moderna i postmoderna v dinamichno menyayu-shchemsya mire. Moskva: Izd-vo MGP- MO-Universitet», 2007. 264 s.
 10. Marchenko Yu.G., Grigor’yev S.I. Kul’turologiya russkogo mira. Moskva: «Rusaki», 2010. 310 s.
 11. Nemirovskiy V.G. Predstavleniya o spravedlivosti v kontekste soslovnoy struktury sovremennogo rossiyskogo obshchestva // Sotsis. 2017. № 9. S. 4-47.
 12. Razin V.M. Nauka: proiskhozhdenie, razvitie, tipologiya, novaya kontssitualiza-tsiya : uchebnoe posobie. Moskva; Voronezh: Izd-vo MP-SI; Izd-vo Modek», 2008. 600 s.
 13. Sokolova I.I. K proektu kontseptsii podderzhki raz- vitiya pedagogicheskogo obrazovaniya // Nauchnye issledovaniya v obrazovanii. Prilozhenie k zhurnalu «Professional’noe obrazovanie. Stolitsa». 2014. № 3. S. 25-34.
 14. Toshchenko Zh.T. Smysl zhizni: opyt analiza s pozitsiy sotsiologii zhizni // Sotsis. 2016. № 11. S. 3-14.
 15. Yanitskiy O.N. Sotsiologiya riska. Moskva, 2003. 185 s.