ISSN 2409-7616

E. Kudryavtseva, O. Sazonova

REALIZATION OF PEDAGOGICAL POTENTIAL OF VOLUNTEERING IN VOCATIONAL TRAINING STUDENTS BACHELORS

Elena Y. Kudryavtseva – candidate of pedagogical sciences, associate professor of pedagogics, psychology and social work Gorno-Altaysk state university (Russia, Gorno-Altaysk),  ORCID ID: 0000-0002-4651-4379, E-mail: ekudris@mail.ru

Olga K. Sazonova – candidate of pedagogical sciences, associate professor of pedagogics, psychology and social work Gorno-Altaysk state university (Russia, Gorno-Altaysk), ORCID ID: 0000-0002-7807-622X, E-mail: sazonova_03@mail.ru

Abstract. One of criteria of successful training of future expert is the independent professionally focused activity. Experience of the organization of voluntary activity of students bachelors of various directions of preparation in the conditions of action of federal state educational standards of new generation is presented in article. Authors describe voluntary practice which, being one of forms of vocational training of bachelors, has the expressed educational potential.

Keywords: volunteering, volunteer activity, student’s volunteering, the volunteer movement, social activity, the praktiko-focused approach, competence-based approach.

 

References: 

 1. Bodrenkova P., Karavaeshnikov S.E. Sistemnoe razvitie molodezhnogo dobrovol’chestva v kontekste propagandy zdorovogo obraza zhizni. – Moskva, 2011. – 88 s.
 2. Bolotova L.V. Organizaciya dobrovol’cheskoj deyatel’nosti kak aspekt vuzovskoj podgotovki budushchih social’nyh rabotnikov [EHlektronnyj resurs].-URL: http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-dobrovolcheskoi-deyatelnosti-kak-aspekt-vuzovskoi-podgotovki-budushchikh sotsi#ixzz5iUfh0o6A/(data obrashcheniya 10.02.2019).
 3. Borodaeva G.G., Rudneva I.A. Volonterskaya deyatel’nost’ kak faktor formirovaniya lichnosti studenta [EHlektronnyj resurs].-URL: https://science-education.ru/pdf/2014/4/267.pdf (data obrashcheniya 15.02.2019).
 4. Gerasimova V.D., Kuz’menko I.V. Volontyorstvo kak faktor razvitiya social’noj kompetencii studentov vuza / V.D. Gerasimova, I.V. Kuz’menko // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. – 2016. – № 10. – S. 174-175.
 5. Denisova N. S., Ryumina YU.N. Rol’ volonterskoj deyatel’nosti v professional’nom stanovlenii specialistov social’noj raboty/ N.S. Denisova, YU.N. Ryumina // Vestnik SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – 2017. – №4(20). – S. 47–50.
 6. Denisova N.S., Ryumina YU.N. Rol’ volonterskoj deyatel’nosti v professional’nom stanovlenii specialistov social’noj raboty.  [EHlektronnyj resurs].-URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-4-47.pdf (data obrashcheniya 25.02.2019).
 7. Ivanova L.K. Dobrovol’cheskaya deyatel’nost’ kak sredstvo social’nogo vospitaniya specialistov social’no-pedagogicheskoj sfery / L.K. Ivanova [EHlektronnyj resurs].-URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dobrovolcheskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-formirovaniya-sotsialnoy-otvetstvennosti-studenta (data obrashcheniya 15.03.2019).
 8. Kudryavceva E.YU. «Razvitie social’noj aktivnosti studencheskoj molodezhi posredstvom vovlecheniya v volonterskuyu deyatel’nost’ //«Dobrovol’chestvo kak resurs i mekhanizm povysheniya social’noj aktivnosti molodezhi v sovremennom Rossijskom obshchestve: sbornik statej po materialam I Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma (Gorno-Altajsk,1-4 iyulya 2018 g.). – Gorno-Altajsk: BIC GAGU, 2018. – S.27.
 9. Dobrovol’chestvo kak resurs i mekhanizm povysheniya social’noj aktivnosti molodezhi v sovremennom rossijskom obshchestve [EHlektronnyj resurs]: sbornik statej po materialam Pervogo Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma / red.: E. YU. Kudryavceva, N. V. Kergilova. – EHlektron. tekstovye dan. – Gorno-Altajsk: BIC GAGU, 2018. – 163 s. – URL: http://elib.gasu.ru/index.php?option=com_abook&view=book&id=2808:888&catid=24:sociology&Itemid=178 (data obrashcheniya 11.03.2019).
 10. Ob utverzhdenii Koncepcii razvitiya volontyorstva [EHlektronnyj resurs].- URL:http://government.ru/docs/35231/ (data obrashcheniya 15.03.2019).
 11. Pevnaya M.V., Luzhkov YU.V. «Professional’naya podgotovka budushchih pedagogov k organizacii dobrovol’cheskoj deyatel’nosti kak koncept razvitiya sistemy regional’nogo upravleniya dobrovol’chestvom». [EHlektronnyj resurs].- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov-k-organizatsii-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-kak-kontsept-razvitiya-sistemyhttps://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov-k-organizatsii-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-kak-kontsept-razvitiya-sistemy (data obrashcheniya 15.03.2019).
 12. Petrova E.YU., Dobrovol’chestvo v obrazovanii: vklyuchenie detej i molodezhi v dobrovol’cheskuyu deyatel’nost’ [EHlektronnyj resurs].-URL: https://compedu.ru/publication/dobrovolchestvo-v-obrazovanii-vkliuchenie-detei-i-molodezhi-v-dobrovolcheskuiu-d.html (data obrashcheniya 27.02.2019).
 13. Rasporyazhenie Pravitel’stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 28.09.2018) «O Koncepcii dolgosrochnogo social’no-ehkonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» (vmeste s “Koncepciej dolgosrochnogo social’no-ehkonomicheskogo razvitiya…). [EHlektronnyj resurs] (data obrashcheniya 17.03.2019).
 14. Sitarov V.A., Sikorskaya L.E. Dobrovol’cheskaya deyatel’nost’ kak shkola nravstvennogo stanovleniya molodezhi (nachalo) [EHlektronnyj resurs].-URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2009/4/Sitarov~Sikorskaia/ (data obrashcheniya 17.03.2019).
 15. Tarasova N.V. Volonterskaya deyatel’nost’ kak istoriko-pedagogicheskij fenomen [EHlektronnyj resurs].-URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/180/Pedagogicheskoe%20obrazovanie%20v%20Rossii_2012_4_st.%2007.pdf (data obrashcheniya 20.03.2019).