ISSN 2409-7616

E. Kabankova

ALGORITHM OF THE DIDACTIC CONDITIONS IMPLEMENTATION OF FORMATION OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS’ COGNITIVE INDEPENDENCE IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS

Elena N. Kabankova – Candidate of pedagogical sciences, senior teacher Department of Foreign Languages Sevastopol State University (Russia, Sevastopol), RSCI SPIN-code: 6571-5050, E-mail: lenatatushko@rambler.ru

Abstract. The article is devoted to the formation of technical university students’ cognitive independence in the foreign language learning process. The underestimation of the role and importance of cognitive independence leads to personal and professional deformations in the modern world of informatization and globalization. The didactic conditions ensuring the formation of cognitive independence are identified; they should be created by a technical university teacher during a foreign language lesson. The means, methods, and forms of cognitive independence formation are allocated. The purpose of this article is to substantiate the algorithm for the phased implementation of the didactic conditions for the formation of technical university students’ cognitive independence in the foreign language learning process. The results of the study can be applied by the teaching staff in the process of technical baccalaureate training, in the foreign language teaching, for the specialized courses development, in supervising of graduate qualification works and masters theses, in the system of postgraduate pedagogical education.

Keywords: algorithm, didactic conditions, formation, foreign language, cognitive independence, technical university.

 

References:

 1. Amelina N. S. Uchebno-issledovatelskaya deyatelnost studentov pedvuza v processe izucheniya disciplin pedagogicheskogo cikla. – Kiev, 1992. –165 s.
 2. Aristova L.P. Aktivnost ucheniya shkolnika. – M.: Prosveshenie, 1968. – 138s.
 3. Babanskij Yu. K. Racionalnaya organizaciya uchebnoj deyatelnosti. – Moskva: Znanie, 1981. – 96 s.
 4. Vyatkin L.G. Ob etapah issledovaniya poznavatelnoj samostoyatelnosti studentov. Upravlenie poznavatelnoj deyatelnostyu studentov v processe obucheniya v vuze. – Irkutsk: Irkutskij gos. un-t, 1986. – S. 36−42.
 5. Galperin P. Ya., Talyzina N. F. Zavisimost obucheniya ot tipa orientirovochnoj deyatelnosti. – Moskva: Izd-vo MGU, 1968. – 238 s.
 6. Danilov M.A. K voprosu o metodah obucheniya v sovetskoj shkole // Sovetskaya pedagogika. 1956. № 10. S. 87 – 101.
 7. Esipov B.P. Samoobrazovatelnaya rabota uchashihsya na urokah. – M.: Uchpedgiz, 1961. – 239s.
 8. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psihologiya. – Moskva: Izdatelskaya korporaciya «Logos», 2000. – 384 s.
 9. Kozakov V. A. Samostoyatelnaya rabota studentov i ee informacionno-metodicheskoe obespechenie. – Kiev: Vysshaya shkola, 1990. – 248 s.
 10. Komenskij Ya. A. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya: v 2 t. – Moskva: Pedagogika, 1982. – T. 1. – 656 s.
 11. Lerner I.Ya. Didakticheskie osnovy formirovaniya poznavatelnoj samostoyatelnosti uchashihsya pri izuchenii gumanitarnyh disciplin: Avtoref. dis. … d.p.n. – M., 1971. – 38s.
 12. Novikov A. M. Metodologiya: slovar sistemy osnovnyh ponyatij. – Moskva: Librokom, 2013. – 208 s.
 13. Polovnikova N. A. Issledovanie processa formirovaniya poznavatelnoj samostoyatelnosti shkolnikov v obuchenii: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk. – Leningrad, 1977. – 58 s.
 14. Psihologiya i pedagogika: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. P. I. Pidkasistogo. – Moskva: Izd-vo Yurajt, 2013. – 724 s.
 15. Skatkin M. N. Metodologiya i metodika pedagogicheskih issledovanij: v pomosh nachinayushemu issledovatelyu. – Moskva: Pedagogika, 1986. – 150 s.
 16. Talyzina N. F Formirovanie poznavatelnoj deyatelnosti uchashihsya. – Moskva: Znanie, 1983. – 96 s.
 17. Shukina G.I. Pedagogicheskie problemy formirovaniya poznavatelnyh interesov uchashihsya. – M.: Pedagogika. 1988. – 208s.