ISSN 2409-7616

A. Anokhin, S. Anokhina, G. Bulgakova, R. Karimova

REFLECTION OF THE EMOTIONAL COMBUSTION SYNDROME IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER

Andrey Anokhin – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Psychological and Pedagogical Education of the Sterlitamak Branch of the Bashkir State University,  (Russia, Sterlitamak), RINC SPIN-code: 9363-3108, AuthorID: 260740, e-mail: andr.anokhin@mail.ru

Svetlana Anokhina – Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Teacher of the Department of Psychological and Pedagogical Education of the Sterlitamak, Branch of the Bashkir State University (Russia, Sterlitamak), RINC SPIN-code: 4726-2146, AuthorID: 784481 , e-mail: fotina.69@mail.ru

Gulshima Bulgakova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Germanic Languages, Sterlitamak Branch of the Bashkir State University (Russia, Sterlitamak), RINZ SPIN-code: 6153-7370, AuthorID: 907728, e-mail: bulgakova.gulsima@yandex.ru

Rimma Karimova – Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Germanic Languages, Sterlitamak Branch of the  Bashkir State University, (Russia, Sterlitamak), RINZ SPIN-code: 8392-2150, AuthorID: 338523, e-mail: karimova.rimmochka@inbox.ru

Annotation. The article deals with the problem of manifestation of the phenomenon of emotional burnout at teachers and university teachers. The authors consider this syndrome using the comparative analysis of teachers and teachers of a foreign language. In the work, the phases and levels of symptoms of emotional burnout in the pedagogical environment are studied experimentally. Behavior strategies that lead to emotional burnout, receptions and reduction mechanisms that have constructive and destructive forms are considered. The article contains a number of recommendations aimed at improving the quality of life and health of teachers and teachers of the university. The study notes that emotional burnout refers to psychosocial professional chronic fatigue (emotional and physical). Burnout syndrome is a violation of the balance between work and life, desires and needs. This aspect draws attention to the group and individual corrective psychological and medical work with school teachers and teachers of the university on overcoming them syndrome of emotional burnout.

Key words: emotional burnout, education system, manifestation of “burnout” symptoms, trends of manifestation and coping, personality adaptation, stress and stress resistance, professional burnout.

References:

 1. Аnokhin А.M. Sotsial’naya adaptatsiya v kontekste fenomena granitsy // ZHurnal sotsiologii i sotsial’noj antropologii.- Tom: IX.- № 3, 2006.– S.53-65
 2. Аrpent’eva M.R. Konfrontatsiya psikhologa s klientom i fenomen sotsial’nykh ozhidanij // Sotsial’nye yavleniya. Mart 20. – № 4 (2016). – S.61-70.
 3. Bojko V.V. EHnergiya ehmotsij v obshhenii: vzglyad na sebya i na drugikh. – M: Informatsionno-izdatel’skij dom «Filin”», 1996. – 472 s.
 4. Vybojshhik I.V. Sindrom vygoraniya («burnout») – URL: http://myakushkin.ru/en/library/35/sindrom-vygoraniya-lburnoutr.html
 5. Gol’dfarb O.D. BURNOUT (Bajki amerikanskogo vracha) // Mir vracha. Professional’nyj portal. – URL: https://mirvracha.ru/discussion/showExpert/118?offset=10&max=5#discussionsList
 6. Grojsman А.L., Аnokhin А.M., Pozdnyakov V.А. Kompleksnaya korrek-tsiya psikhicheskikh sostoyanij artistov baleta // Psikhologicheskij zhurnal. – Tom: 25. – № 1, 2004. – S. 83-89.
 7. Dubkov А., Аtaev R. Burnout, ili sindrom professional’nogo vygoraniya. – URL: http://www.itmathrepetitor.ru/a-dubkov-burnout-ili-sindrom-professional/
 8. Il’in E.P. Rabota i lichnost’. Trudogolizm, perfektsionizm, len’. – SPb.: Piter, 2011. – 224 s.
 9. Pezeshkian N. Psikhosomatika i pozitivnaya psikhoterapiya. – M.: Meditsina, 1996. – 464 s.
 10. Platonov YU. P. Psikhologiya konfliktnogo povedeniya. – SPb.: Rech’, 2009. – 544 s.
 11. Rean А.А., Kolominskij YA.P. Sotsial’naya pedagogicheskaya psikhologiya. – SPb: Prajm-Evroznak, 2008. – 576 s.
 12. Sloterdajk P. Kritika tsinicheskogo razuma / Perev. s nem. А.V. Pertseva. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural, un-ta, 2001. – 584 s.
 13. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. Sotsial’no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp. – M.: Izd-vo Instituta Psikhoterapii, 2002. – 490 s.
 14. Formanyuk G.V. Sindrom «ehmotsional’nogo sgoraniya» kak pokaza-tel’ professional’noj dezadaptatsii uchitelya //Voprosy psikhologii. – 1994. – №6, S. 57-63.
 15. Maslach [en] C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout // Journal of Occupational Behavior [en]. – 1981. – Vol. 2. – P. 99-113.
 16. Herbert J. Freudenberger [en] Staff burnout (English) // Journal of Social Issues [en]. – 1974. – Vol. 30, №. 1. – P. 159-165.
 17. Wenninger G. Burnout. Lexikon der Psychologie // Spektrum.de / Transl. with him. GR Bulgakova, R.Kh. Karimova. – URL: http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/burnout/2686 (reference date is September 10, 2017).
 18. Wilhelms I. Burnout: Erläuterung und Entstehung // Burnout-stop.de / Transl. with him. G.R. Bulgakova, R.Kh. Кarimova.- URL: http: //www/burnout-stop.de/burnout_syndrom/http: //www.burnout-stop.de/burnout_syndrom/? PHPSESSID_netsh103006 = e4a40b1dbefa38ee4341caa184eb8028.