ISSN 2409-7616

V. Evseev

INFLUENCE OF ECONOMIC FORCES ON PARAMETERS OF COMMUNICATION “WINDOWS” OF DIALOGUE AT THE WOMEN STUDENTS OF HIGH SCHOOL

Vadim Evseev – the doctor of economic sciences, professor Faculties politics and sociology, Plekhanov Russian University of Economics, SPIN-code: 3997-1213; e-mail: manrus@mail.ru, (Russia, Moscow)

Summary. The influence of economic forces on outlook, moral – ethical characteristics both communication and behaviour of the characteristic of the students is considered(examined). In the table the comparative analysis of the characteristics of the students with a high and low level of a material situation is resulted. The researches have shown, that the students with not enough high level of a material rule(situation) are more structured and are more arrogant. The parameters of communication “windows” of dialogue between the girl by the students with a various standard of living are received.

Keywords: economic sociology, students, activity, practicality, inquisitiveness, moral – ethical norms, level of a material situation, communication “windows” of dialogue.

Literatura:

 1. Evseev V.O. Ekonomicheskaya sotsiologiya: praktikum/ Evseev V.O., Osipov V.S., Dotsenko E.Yu.-M.: Izd-vo FGBOU VPO «REU im. G.V. Plekhanova», 2016.
 2. Evseev V.O. Faktory formirovaniya natsional’nogo mentaliteta –M.: RGSU, Vestnik. Uchebno-metodicheskogo ob”edineniya vuzov Rossii po obrazovaniyu v oblasti sotsial’noy raboty. Nauchno-prakticheskiy zhurnal.-2010.- № 2.- S.163-174.
 3. Evseev V.O. Dialektika vzaimosvyazi kharakteristik kar’yernykh predpochte-niy i kharakteristik professional’nogo vygoraniya spetsialistov sotsial’noy sfery – M.: Zhurnal «Sotsial’naya politika i sotsial’noe partnerstvo», 2012. – № 8. S. 39-45
 4. Evseev V.O. Programmno-analiticheskiy kompleks otsenki stepeni profes-sional’nogo stressa spetsialistov sistemy upravleniya – M.: Zhurnal «Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii» –M.: VTsUZh , №1(191)/2014. – S. 3-15.
 5. Evseev V.O. Zhiznennoe prostranstvo kak faktor formirovaniya natsional’-nogo mentaliteta. -M.: Uchenye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsi-al’nogo universiteta. 2010. № 7. S. 12-20.
 6. Evseev V.O., Lukina E.A. Sotsiologicheskiy analiz reytingov universitetov //TICISE. 2016. – № 1 (5). – S. 43.
 7. Egorychev A.M. Sotsial’noe stanovlenie cheloveka: razvitie, vospitanie i sotsializatsiya na smyslakh i tsennostyakh natsional’noy kul’tury. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2016. № 5. S. 78-83.
 8. Egorychev A.M. Natsional’naya traditsiya zhizni i sotsial’noe obrazovanie v Rossii. Alma mater (Vestnik vysshey shkoly). 2016. № 10. S. 20-28.
 9. Koshkin A.P. Integratsiya interesov v Plekhanovke/ Koshkin A.P., Evseev V.O., Novikov A.V.. – M.: Izd-vo FGBOU VPO «REU im. G.V. Plekhanova».- 2017
 10. Koshkin A.P., Evseev V.O. Protsessy integratsii interesov v kontekste kor-porativnykh aktov uchebnogo zavedeniya. V sbornike: Aktual’nye tendentsii raz-vitiya sotsial’no-politicheskikh protsessov v Rossii Moskva, 2017. S. 84-87.
 11. Koshkin A.P. Politologiya: Uchebnik/ Koshkin A.P., Evseev V.O., D.N. Necha-ev, A.N. Buchkova, O.N. Glazunov, V.E. Zhuravlev, A.N. Perendzhiev, E.E. Proko-penko, N.A. Khaustova, V.V. Cherdantsev/pod obshch. red. A.P. Koshkina;otv. Red. V.V. Cherdantsev.-M.: FGBOU VO «REU im. G.V. Plekhanova», 2016.-272 s.
 12. Kalmykov S.B., Evseev V.O. Sotsial’naya reklama: model’ povedeniya tselevoy auditorii . Sotsial’naya politika i sotsial’noe partnerstvo. 2014. № 12. S. 36-44