ISSN 2409-7616

A. Ivanov

CONCEPTUAL BASES OF EDUCATION OF THE PERSON ON DEVELOPMENT OF HIS CONSCIOUSNESS

Alexander Ivanov – professor of department pedagogical, age and social psychology Institute of psychology, sociology and social relations of the Moscow city pedagogical university, (Russia, Moscow), SPIN-код: 2422-2873; e-mail: aivanov7@rambler.ru

Summary. In this article theoretical bases, practical reasons and recommendations of education of the person about development of his consciousness in the conditions of a modern information paradigm of education are provided. In article the reasons of need of emergence of new pedagogics of education, the content of the concept “consciousnesses” of philosophy, psychology and sociology important for new pedagogics reveal; new determination of consciousness, its levels, the purposes and tasks and the intrinsic characteristic of education as development of consciousness of the person is proved; content, technologies, forms of education of the person on development of his consciousness. New education is characterized as forming of qualities, development of knowledge and methods of movement to development of the deep consciousness. In the conclusion conclusions are drawn.

Keywords: education of the person on development of his consciousness, consciousness, expanded consciousness, personal consciousness, small consciousness, low consciousness, extinct consciousness, cultural wealth, spiritual qualities, the education purposes, intellectual, sociocultural, physical, energy training, technologies of education.

Literatura:

 1. Drobnickii O.G. Moralnaya filosofiya. Izbrannie trudi_ Gardariki. – M._ 2002.
 2. Egorichev A.M. Rossiya i mirovaya civilizaciya_ poisk sociokulturnih osnovanii v postroenii nacionalnoi sistemi obrazovaniya // Alma mater _Vestnik visshei shkoli,. 2015. _ № 4. _ S. 29_36.
 3. Ivanov A.V. Teoriya i praktika vospitaniya v Rossii i za rubejom_ uchebnoe posobie dlya stud. vissh. ped. ucheb. zavedenii. – M._ Perspektiva_ 2015.
 4. Kosmicheskie Zakoni Vselennoi _ Zakoni nashei Jizni. – M.- 2015. _http_//xn –e1acddbor0ewc.xn — c1avg/p=3030,.
 5. Krilova N.B.Kulturologiya obrazovaniya // Novie cennosti obrazovaniya. – M._ Narodnoe obrazovanie – 2000. Sb. №10. – 272 s.
 6. Lukovceva A.K. Psihologiya i pedagogika. Kurs lekcii. – M. 2008. (497b6781-f229-102d-b528-b4a213751508).
 7. Makarenko A.S. O kommunisticheskom vospitanii. – M. 1956.
 8. Makarova E. Soznanie v Psihologii. Obrazovanie i Nauka. – M. 2011. _http_//fb.ru/article/3742/soznanie_v_psihologii,.
 9. Maslou A. Motivaciya i lichnost. Psihologiya bitiya. – M. 1996.
 10. Morozov D.V. Vospitanie v tretem izmerenii. – M. 2011.
 11. Nekrasova N.A., Nekrasov S.I., Sadikova O.G. Tematicheskii filosofskii slovar_ uchebnoe posobie. 2009.
 12. Orlov Yu.M. Voshojdenie k individualnosti_ Kniga dlya uchaschihsya. – M.: Prosveschenie. 1991. – 217 s.
 13. Rubinshtein S.L. Problemi obschei psihologii. – M.: Prosveschenie_ 1976.
 14. Socialnaya pedagogika: Kurs lekcii / Pod red. M.A. Galaguzovoi. – M. 2000.
 15. Sociologicheskii slovar. 2017 (http://slovariki.org/sociologiceskij_slovar/8075).
 16. Enciklopedicheskii slovar po psihologii i pedagogike. – M. 2013.
 17. Egorychev A. Mardakhaev L., Volenko O., Fedoseeva I., Kostina E. Upbringing system by A.S. Makarenko: synergetic analisis of its development // 3rd international multidisciplinary scientific conference on social science and arts sgem 2016: psychology and psychiatry, education and educational research, 24-30 august, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia, 2016. – P. 1219-1226.