ISSN 2409-7616

S. Fomina, E. Knyazkova

DEVELOPMENT OF CONCEPT OF CREATING SOCIAL SECURITY CULTURE OF STUDENTS’ YOUTH

S. Fomina — doctor of Pedagogical Sciences, professor of Department of social pedagogy, Faculty of social work, Russian State Social University (Moscow), e-mail: FominaSN@rgsu.net

E. Knyazkova — candidate of Political Sciences, Associate professor of Department of organizing work with youth, Russian State Social University (Moscow), e-mail: KnyazkovaEA@rgsu.net

Annotation. The article analyzes the conceptual foundations of creating  social security culture of the students’ youth. Particular attention is paid to the need for risk assessment of students’ youth and search for adequate measures for their leveling.

Key words: risks among students’ youth, social security, social security factors of students’ youth, concept of creating social security culture of students’ youth.

References:

  1. Alatortzeva I.S., Fomina S.N. Molodez kak nositel innovazionnosti chelovecheskogo potenziala / I.S.Alatortzeva, S.N. Fomina // Chelovecheskiy kapital. — 2011. — №8 (32). – P. 167-170.
  2. Anikeeva O.A. Sozialnaya stratifikaziya sovremennogo rossijskogo obshestva i zadachi sozialnoy politiki // Servis v Rossii i za rubezhom. 2012. № 1 (28). P. 3-12.
  3. Bezopasnost Rossii. Pravovye, sozialno-ekonomicheskiye i nauchno-tekhnicheskiye aspekty. Slovar terminov I opredeleniy. – Izd 2-е, dop. – M.: MGF «Znaniye», 1999
  4. Knyazkova E.A. Vovlecheniye molodezhi v politicheskuy zhizn obshestva kak aktualnaya zadacha molodezhnoy politiki goroda Moskvy // Otechestvenniy zhurnal sozialnoy raboty. 2014. № 1 (56). P. 119-127.
  5. Plotkin M.M. Psihologo-pedagogicheskoye obespecheniye sozialnoy bezopasnosti detey i molodezhi v polikulturnoy srede: konzepzii / М.М. Plotkin — М.: Izd-vо «Sovremennoe obrazovaniye», 2013. – 72 p.
  6. Fomina S.N. Podgotovka spezialistov sozialnoy sfery k konstruktivnomy razresheniy konfliktov v professionalnoy srede // Uchenie zapiski Rossiiyskogo gosudarstvennogo sozialnogo universiteta. 2010. № 6. P. 70-73.
  7. Shevchenko V.G. Bezopasnost Rossii v XXI veke: monografia / V.G. Shevchenko. – М.: GOU VPО МGUL, 2005 – 345 p.